Публічна оферта

Справжня публічна оферта є пропозицією оферента

ФОП Кадькало Віолетта Валеріївна

ІПН 3122606089

Юридична адреса: Україна, 79019, м. Львів, вул. Б. Хмельницького, буд. 57, кв.10

violetta.kadkalo@gmail.com 

38 068 701 23 09

укласти договір на викладених далі за текстом умовах з будь-якою особою, зацікавленою в отриманні послуг (далі за текстом — Користувач).


Під акцептом справжньої публічної оферти розуміється вчинення реєстраційних дій на сайті https://violetnails.com.ua, Месенджерів – Telegram, Viber, Instagram, Операторів зв’язку та ін.

 

Реєстраційні дії здійснюються у вигляді:

 • Заповнення форми на сторінці Сайту із зазначенням персональних даних (імені, прізвища, номери телефону, адреси електронної пошти та інших).
 • Вступ до спільноти Сервісу в соціальній мережі Instagram, або «лайк» сторінки спільноти, або «підписка» на спільноту, або прийняття запрошення на вступ до спільноти.
 • Заповнення форми на сторінці Сайту, вбудованої в Соціальну мережу у рамках спільноти Сервісу.
 • Надсилання повідомлення спільноті Сервісу в Соціальній мережі або коментування іншого повідомлення у спільноті.
 • Підключення, додавання до списку контактів або запуск автоматичного контакту Сервісу («бота») у Месенджері (Telegram, Viber, Instagram).
 • Надсилання повідомлення контакту Сервісу (у тому числі «боту» та за номером телефону) за допомогою Месенджера.
 • Надсилання email-повідомлення на адреси електронної пошти Сервісу.
 • Телефонний дзвінок на номери телефонів Сервісу.
 • Надсилання SMS-повідомлення на номери телефонів Сервісу.

 

У разі акцепту цієї публічної оферти, особа, яка має намір отримати інформацію на Сайті та/або отримати доступ до платних або безкоштовних послуг Сервісу та/або вчинити будь-які інші дії на Сайті, розуміє та підтверджує, що:

Текст публічної оферти зрозумілий, будь-яких питань на момент акцепту публічної оферти Користувач послуг не має.

Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» (у редакції від 01.06.2010 № 2297-VI), допускається опрацювання персональних даних у разі, якщо вона необхідна для виконання договору, стороною якого є суб’єкт персональних даних. Акцепт цієї публічної оферти означає згоду на обробку персональних даних особи, яка має намір отримати послуги Сервісу.

 

Усі питання, не врегульовані цією публічною офертою, вирішуються відповідно до чинного законодавства України.

 

Договір на надання послуг онлайн-школи

Суттєві умови

 1. Терміни та визначення

1.1. «Онлайн-школа» — послуга надання інформації за допомогою Інтернету, розміщена на Сервісі.

1.2. «Сервіс» — інтернет-сайт, за адресою якого, та інші технічні засоби, за допомогою яких забезпечується функціонування Онлайн-школи.

1.3. «Онлайн-курс» — інформаційний твір, у тому числі аудіовізуальний, спеціально створений для його показу в мережі Інтернет, який складається з певної кількості Уроків.

1.4. «Урок» — частина Онлайн-курсу, що логічно поєднує частину інформації Онлайн-курсу.

1.5. «Проходження онлайн-курсу» – процес споживання інформації Онлайн-курсу, націлений на отримання інформації, або знань, або навичок, що містяться в Онлайн-курсі, а також включає виконання обов’язкових або необов’язкових завдань з уроків.

1.5. «Учень», те саме, що і «Користувач» — фізична особа, яка зробила акцепт публічної оферти для можливості користуватися всіма послугами та всією інформацією, наданою на Сайті.

1.6. “Акаунт Учня” – простір Учня у Месенджері (Telegram, Viber, Instagram).

1.7. «Викладач» – особа, яка надає послуги з надання інформації та/або перевірки Відповідей Учнів у Месенджері (Telegram, Viber, Instagram).

1.8. “Відповідь Учня” – виконане Учнем завдання, яке він надає Викладачеві для подальшої перевірки. В результаті перевірки Відповідь може бути відхилена, що розцінюється як невиконання Завдання.

1.9. «Адміністратор Сервісу» — особа, яка є ініціатором оферти, що надає послуги доступу до Онлайн-курсів та здійснює контроль за діями Учнів.

1.10. «Умови проходження онлайн-курсу» – комплекс вимог та обмежень, що визначається Адміністратором Сервісу, який визначає умови для отримання доступу Учнем до Онлайн-курсу та визначає можливості, які надає Учень при проходженні онлайн-курсу. Різним учням можуть пред’являтися різні вимоги та надаватися різні можливості.

 

 1. Предмет договору

2.1. Предметом цього Договору є:

надання послуги доступу до Онлайн-курсів для отримання інформації Учнями;

надання послуги перевірки відповіді учня з метою перевірки правильності виконання завдання учнем.

Послуга перевірки Відповіді Учня надається у випадку, якщо її буде передбачено відповідним Онлайн-курсом та Умовами проходження Онлайн-курсу.

 

 1. Порядок надання послуг

3.1. Надання послуги доступу до Онлайн-курсу здійснюється таким чином:

Доступ до Онлайн-курсу надається через Месенджер (Telegram, Viber, Instagram).

Доступ до Онлайн-курсу може бути обмежений періодом, який визначається Умовами проходження Онлайн-курсу.

Адміністратор сервісу має право змінити період доступу до Онлайн-курсу.

3.2. Учню, за взаємним погодженням з Адміністратором Сервісу, може бути надана можливість продовження доступу до Онлайн-курсу у разі, якщо з якихось поважних причин Учень не зміг виконати процес проходження онлайн-курсу у встановлений для онлайн-курсу період.

 

 1. Вартість послуг та порядок оплати

4.1. Факт оплати вартості Онлайн-курсу означає, що Учень ознайомлений та згоден з представленою на Сервісі інформацією про Онлайн-курс, має намір виконати Проходження Онлайн-курсу.

4.2. Послуги підлягають оплаті через платіжні системи, інформація про які доступна на Сервісі.

4.3. Після вибору Онлайн-курсу у Месенджері Учня (Telegram, Viber, Instagram) формується рахунок на оплату. 

4.4. Рахунок на оплату має бути сплачений Учнем протягом 3 (Трьох) робочих днів з дня отримання, якщо інший термін не буде вказаний у рахунку або в Акаунті Учня.

4.5. У разі прострочення оплати доступ до Онлайн-курсу Учню не надається.

4.5. Часткова оплата рахунку та умови надання послуг за часткової оплати допускається за рішенням Адміністратора Сервісу.

4.6. Сервісом можуть бути надані додаткові послуги, пов’язані з онлайн-школою. Детальна інформація про послугу, її вартість, терміни проведення та інші суттєві відомості мають бути зазначені на Сервісі. Факт оплати таких додаткових послуг означатиме згоди Учня з усією інформацією щодо послуг, наданих Сервісом. До додаткових послуг застосовуються всі положення про Онлайн-курси, якщо в інформації про додаткові послуги не буде зазначено інше.

 

 1. Відповідальність

5.1. Учень несе відповідальність за невідповідність зазначеної ним інформації при реєстрації та усвідомлює весь ризик несприятливих наслідків, пов’язаних із її невірною вказівкою. Адміністратор Сервісу не перевіряє достовірність наданих Учнем даних.

5.2.Учень несе відповідальність за копіювання та подальше розповсюдження Онлайн-курсу  та/або іншої аудіовізуальної інформації, що надається Сервісом як цілком так і будь-якій їхній частині. Адміністратор Сервісу при виявленні порушень, зазначених у цьому пункті, має право заблокувати Акаунт Учня (у тому числі із призупиненням надання послуг), пред’явивши йому відповідну претензію, а також звернутися до суду для захисту своїх прав та стягнути з Учня у судовому порядку збитки чи компенсацію . Якщо буде встановлено, що Учень є учасником та/або розповсюджувачем Онлайн-курсу (включаючи частини Онлайн-курсу) на сервісах спільних покупок інформаційних продуктів (складчина), Учень буде зобов’язаний виплатити Замовнику штраф у розмірі 1 00 000,00 (Сто тисяч) гривень.

5.3.Учень несе відповідальність за надання третім особам доступу до свого Акаунту. У разі надання доступу третім особам, Учень сплачує Адміністратору Сервісу штраф у розмірі 10 000,00 (десять тисяч гривень) за кожен випадок порушення.

 

 1. Відмова від послуги Сервісу

6.1. Якщо Учень оплатив Онлайн-курс або іншу послугу, але згодом прийняв рішення відмовитися від Проходження Онлайн-курсу або від іншої платної послуги Сервісу, він зобов’язаний повідомити про це Адміністратора Сервісу, надіславши йому відповідне повідомлення за допомогою засобів зворотного зв’язку, вказаного на Сервісі.

6.2. Усі без винятку повернення коштів Учню перераховуються за вирахуванням комісій платіжних систем, за допомогою яких Учень оплачував послуги, а також за вирахуванням фактичних витрат, які виникли у Сервісу для надання доступу до Онлайн-курсу та/або додаткових послуг, а якщо Учень приступив до Проходження Онлайн-курсу або іншого споживання іншої послуги, але згодом прийняв рішення відмовитися від послуг Сервісу, то Сервіс крім комісії платіжної системи та фактичних витрат, утримує вартість послуг, фактично наданих на дату відмови.

6.3. Повідомлення Учня про відмову від послуг має бути надано не пізніше ніж за 5 (п’ять) днів до дати відмови, зазначеної в повідомленні.

6.4.Повернення коштів, оплачених Учнем, провадиться тим же способом, що і їхня оплата або іншим способом за погодженням Учня з Адміністратором Сервісу.

 

 1. Особливі умови

7.1. Сервіс має право використовувати відповіді учнів будь-яким способом, без будь-яких обмежень.

7.2. Заміна Онлайн-курсу на вимогу Учня здійснюється виключно за рішенням Адміністратора Сервісу.

 

 1. Заключні положення

8.1. Ця Угода діє безстроково.

8.2. В разі спірних питань Сторонами погоджено процедуру досудового порядку врегулювання спорів.

8.3.Претензія на адресу Сервісу має бути передана на електронну поштову адресу, вказану на Сервісі, із зазначенням у темі листа «Спірне питання». Адміністратор Сервісу надсилає претензію на електронну поштову адресу Учня, вказану ним у момент реєстрації.

8.4. За відсутності угоди з спірного питання протягом 35 (тридцяти п’яти) днів із дня отримання претензії Сервісом чи Учнем, зацікавлена ​​сторона вправі звернутися у судовий орган України за місцезнаходженням Адміністратора Сервісу.

8.5. Сервіс не несе відповідальності за збої, що виникають у телекомунікаційних та енергетичних мережах або збої обладнання, що забезпечують функціонування Сервісу; дії шкідливих програм, що спричинили припинення або призупинення роботи мережі Інтернет як у загальному, так і в окремих сегментах мережі, задіяних під час виконання цієї Угоди; за протиправні дії третіх осіб, спрямовані на несанкціонований доступ та (або) виведення Сервісу з ладу.

8.6. Ця Угода може бути змінена Адміністратором Сервісу у будь-який момент, у зв’язку з чим на Користувача покладено обов’язок щотижня перевіряти актуальність тексту цієї Угоди та уважно читати всі опубліковані зміни.

8.7. Адміністратор Сервісу вживе всіх необхідних заходів щодо попереднього повідомлення Користувача про зміну тексту цієї Угоди, зокрема через розсилання повідомлень інформаційного характеру на адреси електронної пошти, зазначені при реєстрації. Проте обов’язок Користувача регулярно переглядати цю Угоду є пріоритетним, і Учень не може пред’являти претензії до Адміністрації Сервісу про свою незгоду зі змінами на підставі неотримання відповідного повідомлення.

8.7. У разі, якщо Адміністратор Сервісу надав Учню доступ до Онлайн-курсу на безкоштовній основі, до таких послуг Закон «Про захист прав споживачів» не застосовується.

8.9. Сервіс не несе жодної відповідальності за видачу пошуковим роботом будь-якої пошукової системи фотографії Учня, якщо Учень розмістив свою фотографію у своєму Месенджері.